June 12, 2017

Sertai

Anda cintakan keadilan. Anda kisah tentang masa depan Malaysia. Anda tidak mahu melihat sang koruptor dan kleptokrat mencuri merompak khazanah negara.

Jadi, apa yang boleh anda lakukan?

1. Daftar sebagai pengundi di kaunter daftar pengundi, pejabat pos atau Pejabat SPR berdekatan (contoh SPR Wilayah). Jika sudah, pastikan anda masih seorang pengundi.

2. Jadi seorang sukarelawan pilihanraya

[contact-form]